«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

torsdag 17. mars 2011

ÅRSMØTE

Årsmøtet  blir 10.april kl 1800 på Kvitbrygga.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret har forslag om kontingentforhøyelse, fra 100 kr til 150 kr. -Saker som du ønsker å ta opp på årsmøtet må meldes til styret 14 dager før årsmøtedato.
Etter årsmøtet har Kristian Skanke foredrag om "Norske fangeleirer for tyske soldater, 1940"

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar