«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 30. september 2011

Førsteklassinger 1950

Frøken Liv Berg var ganske fersk lærer da hun tok fatt med denne gjengen i første klasse ved Sortland Barneskole høsten 1950. Bildet tilhører Karin Hov (Steiro).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar