«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 5. september 2011

KULTURMINNEDAGEN 2011, 11. september

"Skulte skatter. Spor i landskapet"

På besøk i et gravfelt fra jernalderen.

Kulturminnedagen i Sortland arrangeres hvert år. Temaet i år gir oss mulighet til å se på noen av våre fornminner. I Sortland har vi mange synlige spor fra jernalderen og de som aller mest kjent fra denne tid er gravhaugene, eller gravrøysene. De aller fleste finner vi langs Sortlandssundet.Mange graver er samlet i store gravfelt slik som på Bremnesøya,Vikøya, Kringelneset, Kjerringeneset. Ellers finne vi mindre mengder spredt i nesten hele kommunen.Gravene forteller oss  om bosetningene fra denne tida.
Bli med på Kulturminnedagen. Frammøte i steinbruddet på Kringelhøgda kl 12. Derfra går vi  til området der gravene er.
Arrangementet er gratis og passer for alle.
Arrangementet er i samarbeid med Museum Nord,Sortland, Sortland Museumsstiftelse og Kulturkontoret,
Ei gravrøys slik vi finner den på Kringelneset. Det er kartlagt ialt 11 gravrøyser i området. Denne er sterkt opprotet i toppen, uklare grenser, men men har en diameter på omtrent 6 meter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar