«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 27. desember 2011

Gammelbrygga på Sortland

Gammelbrygga stod oppafor Skibsgården der strandlinja var før. Vi ser Hermetikken bak og bakeriet til venstre. Bildet kan være fra ca. 1930 og har tilhørt Kolbein Vik.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar