«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 2. oktober 2012

Jenny og Edvin Svendsen som var presteparet på Sortland i etterkrigsåra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar