«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 24. juli 2012

Kirkeforeninga i Indre Eidsfjord gjorde en stor innsats for å få bygd kirka på Holmstad, som stod ferdig i 1970.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar