«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 27. august 2012

Fra styret

Styremøte 150812

Byplanen: Laget skal lage et forslag hvilke hus/bygninger/miljø som det skal tas hensyn til ved utbyggning i Sortland: Lagets frist til byplanarbeidet  er i slutten av september.Vi vil  prøve å få til et eget møte om dette. (Vi har tidligere i år hatt et åpent møte om denne delen i byplanen)
Kulturminnedagen 2012: På grunn av arbeidet med byplanen legger ikke laget til rette for lokale arrangementer knyttet til kulturminnedagen.
Slektsforum starter opp igjen den 18. september kl 19 på biblioteket.
Klokketårnet i Minnelunden: Tilstandsrapport er laget . Det blir tjærebredd denne uka, og vi håper å få malt portalen  like etterpå.
Torvskjåen: Vi fikk ikke  noe særlig respons på vår forespørsel gjennom avisene for å få tak i materialer til skjåen.
Kontingenten i laget er 150 kroner. Det er sendt ut giroer til medlemmene
Egil Enåsen har gitt en samling av bilder fra Sortland sentrum til oppbevaring til Museum Nord. Nå er den en  god samtidsdokumentasjon som om en tid blir historisk dokumentasjon av Sortland 2012.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar