«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

fredag 8. juni 2012

KULTURMINNER OG KULTURVERN I DEN NYE BYPLANEN

Skal fortidas Sortland være med oss i framtida?

Byplanen for Sortland skal gjelde til 2025,og avgrenses på Langøysida  i sør like sør for Myrlandsfeltet og i nord mot Bygd. Den går så langt ut i marka at den tar med Prestdalen, Rundheia, nordliste del av E-vannet og nederste del av Ånstad. På Hinnøysida omfatter den Strand I og Strand II og så langt nord at den også omfatter Kringelnesset.
Den ferdige  og endelig vedtatte byplanen skal også omhandle kulturminner og kulturvern.
Sortland Historielag og Museum Nord,Sortland, invitere deg til møte
ONSDAG 13.06 KL 1900 , Møterom 1,Rådhus 2
- Inneldning ved prosjektleder Britt M Stiberg
- Diskusjon og innspill til planen om kulturminner og kulturvern i planen.
(se også tidligere omtale av byplanen på bloggen vår)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar