«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 12. mai 2015

SLEKTFORUM

Det oppsatte mai møtet i slektforumet blir ONSDAG 3. JUNI KL19 på Nord Norsk avdeling. Det er ikke satt av noe bestemt tema for dette møtet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar