«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 13. mai 2015

ÅRSMØTET FOR 2014

ble avviklet  12. april på Kvitbrygga. Godt frammøte.
Laget har 86 betalende medlemmer.

Fra årsmeldinga nevnes: Markering av Grunnlovsjubileet på Sortland med bla Grunnlovseilasen, ekskursjon til Vikeidet("Tyskerhaugene"), arbeid ved torvskjåen ved Lamarktunet. slektforum på Sortland, ulike uttalelser fra laget.

Det ble diskutert hvilke saker laget skulle arbeide videre med: Markering av 8. mai med foredrag, kulturminnedagen med tema nabolag. Dugnad er det lokale temaet. Minnelunden og dugnad får å sette Kirkestua i  bedre stand. Rydding rundt tårnet og i parken. Ferdigstillelse av torvskjåen  og torv dugnad. Ny årbok i 2015  som  trenger stoff . Og laget fortsetter med slektforumet

Disse er i styret: Mathis Mathisen(leder), Georg Ellingsen(kasserer), Marie Lichwarck,Gisle Røthe og Kirsten Opdan. Vara til styret:Airin Knutsen Aas, Arne Vassbotn og Odd Lydersen
Etter årsmøtet presenterte Adrian Skogmo sin ferske bok: "Folk ved fjorden" - ei bygdehistorie om folket i Straumfjorden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar