«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 1. april 2015

Fra SLEKTFORUM 25.02

Ny bok omfangsrik bok om slektarbeid er kommet, Den finner du på biblioteket på Sortland.
"På sporet av familien". ISBN- 978-82-419-1079

Om slektprogrammet DIS Norge ved Annbjørg Abrahamsen.
Programmet kan brukes også for de som ikke er medlemmer i DIS. Et medlemskap koster 500 kr året med tilgang til debatter, diskusjoner og spørringer. DIS er særlig godt egnet til å leite opp tilgjengelige kilder. Mange linker som gir mange muligheter.

Skifter og gotisk skrift ved Johan Borgos.
Dette var tredje samling om gotisk skrift. Mange ting som har med skifter å gjøre ble tatt opp: Hvordan de ble til, hvilke endringer som skjedde med skiftene over tid,  innholdet i et skifte. hvilke opplysninger vi finner om verdisetting og levemåte i ei naturalhusholdning og  skifter som truverdige dokument for å kunne belyse samfunnforhold i den tid de ble til.
Som utgangspunkt for å belyse forhold nevnt ovenfor  og for å øve på  gotisk skrift  såg vi å et skifte etter Anders Danielsen og Abelone Danielsdatter fra gården Sandstrand. De døde begge i 1744.

For de som vil befatte seg mer med skifter fra Vesterålen anbefales CD platen som DIS Salten har gitt ut. Du finner de på DIS Norge

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar