«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 30. mars 2015

ÅRSMØTE FOR 2014

Lagets årsmøte er berammet til 12, april kl 18 på Kvitbrygga
Vanlige årsmøtesaker som årsmelding, regnskap og valg.
Andre saker til årsmøtet må være styret  i hende innen 7. april

Etter årsmøtet vil Adrian Skogmo fortelle om "Bygdeboka fra Straumfjord"


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar