«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

mandag 9. november 2015

FRA STYREMØTE 29.10.15

Saker vi behandlet på dette styremøtet

Minnelunden

Laget vil prøve å få laget en plan for skilting i tilknytning til Minnelunden. Med i planen vil vi prøve å få til et kostnadsoverslag over dette arbeidet.
I Minnelunden står kirkestua. Det er ønskelig at vi her kan få til å fortelle historia til kirkestua, trekk fra Sortlands historie og fra de tidligere kirkene på Sortland

Årboka

Årboka for 2015 vi være i salg etter 20. november i bokhandlere og andre steder som Sortland Museum, Joker Eidsfjord, Blokken og hos Bjørg Breines. Du vil også kunne kjøpe den på ulike arrangement. Den koster 300  kr i utsalg

Skriveverksted:

I samarbeid med Sortland Pensjonistforening og Maurtuva(Frivillighetssentralen) vil vi prøve å få satt i gang en skriveverksted,

Sortlands lokalhistorie på Wikipedia: 

Et mål å få folk til  historiske artikler fra og om Sortland og legge disse ut på nettet.

Blomtak:

Laget har fått spørsmål om utløer tekt med blom. Vet du noe om dette? Ta kontakt

Historielasundersøkelse og om gjennomføring av kulturminnedagen

Spørsml om dette fra Landslaget for lokalhistorie og kulturvern.no ble besvart

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar