«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

onsdag 15. juli 2015

Bilder fra åpninga av torvskjåen

Et av bildene fra plakatserien i torvskjåen Rolf Ness forteller om torvinga slik han  husket den. Han bodde da på Grytting.
Noe av gammelt torvutstyr som er  i torvskjåen. Spade til å skjære lomp, Gaffel til   kaste lompen opp på kanten av myra og skjærespade til å dele lompen i torver. Vanligvis 5 torver av hver lomp.Torvene ble så røyst(sett på ende) bortover moen.(grassletta).for å tørkes
Trillebåra hørte også med til utstyret på torvmyra. Lompen ble trillet utover myra før den ble delt.
Torvutstyret er gitt til  torvskjåen av Jan Olsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar