«Sortland Historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv,
berge tradisjon om liv og arbeid i eldre tid,
og øke og spre kunnskap om Sortlands fortid.»

tirsdag 10. februar 2015

SLEKTFORUM PÅ SORTLAND

Slektforum vårt arrangeres dette halvåret siste onsdag i hver måned. Siste gang før sommeren er 27.mai.
Dette halvåret har vi to tilbud. Begynnerkurs med slektgransking og kurs i gotisk skrift, dvs å lese og forstå tekster skrevet med gotisk håndskrift.
Begynnerkurs:Vi hadde oppstart 28. januar. Da såg vi  på hvordan vi kan registrere opplysninger som var lett tilgjengelig, Geir Rasmussen hadde første kvelden.Neste gang 25, februar tar vi for oss ulike slektprogram som vi kan bruke. NB  start kl 1830.
Tredje møte vil være om hvordan vi  kan finne fram i  digitale arkiv.

Gotisk skrift.
Her hadde vi også oppstart den 28. januar og  regner  med tre kvelder på 1 til 2 timer. Målet er å bli sjølhjulpne med å lese og å kunne trekke ut "forståelsen" fra dokumenter som kirkebøker, eiendomskifter o.l
Første gang såg vi på bokstaver og vi fikk prøve oss på noen tekster. Neste gang blir 25.februar kl 19. Da er temaet kirkebøker. Johan Borgos er kursleder.
Det anbefales lærebok. Vi har valgt boka "Gotisk skrift" , lærebok med tekster fra 1485 til 1875 av Aud Tretvik og Kjell Haarstad(Tapir). Den koster kr 244.

Slektforum har møter på Sortland Bibliotek(Kulturfabrikken)

Kvalitet koster. Derfor har styret i Historielaget besluttet at medlemmer i laget ikke betaler kursavgift. Her dekker kontingenten (kr 150) for kurset. Ikke-medlemmer må betale kr 200.
Kontonr er: 4570.1708222

Har du spørsmål? Kontakt oss: Sortland.historielag@gmail.com eller tlf 48120459 eller 90186268
Slektforum er åpen for alle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar